Actualiteiten kinderalimentatie: de nieuwe richtlijnen in de praktijk

Per 1 april 2013 zijn de nieuwe richtlijnen kinderalimentatie in werking getreden met als doel de vaststelling van kinderalimentatie te vereenvoudigen. De vraag rijst in hoeverre rechters de nieuwe richtlijnen volgen. Hoe gaan rechters om met de probleempunten die voor invoering van de nieuwe richtlijnen werden voorzien...

Lees meer »

Geen toepassing contra proferentem-...

Een echtpaar heeft in 2005 op hun leven een verzekering afgesloten in verband met de terugbetaling van een hypothecaire geldlening. Beide echtgenoten waren verzekeringnemer. De verzekering komt tot uitkering op de einddatum en, in geval van eerder overlijden, bij overlijden van verzekerde...

Lees meer »

Artikel 1:160 BW wordt restrictief ...

De alimentatieplicht eindigt bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de alimentatiegerechtigde, dan wel wanneer deze ‘is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren’. Geldt artikel 1:160 BW ook als de nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde ...

Lees meer »

rss

REP Tijdschrift Relatierecht en Praktijk

Geen sprake van rechtsverwerking bij kinderalimentatie...
Lees meer »
Handelen in strijd met artikel 21 Rv komt vrouw...
Lees meer »
Uitleg huwelijkse voorwaarden
Lees meer »
Ex-man moet akkoord sluiten met zijn schuldeisers
Lees meer »
Nihilstelling partner- en kinderalimentatie
Lees meer »

rss

Advocatie.nl

Mediator worden? Ik?
Lees meer »
Ondernemingsraad NRC wint kort geding: Jerry Hoff...
Lees meer »
Volgende week zitting over HEMA Notarisservice
Lees meer »
rss

Rechtspraak.nl - alle actualiteiten