Ongehuwd samenwonenden

Relatievermogensregime, kinderen en toekomstvoorzieningen In de afgelopen jaren is het aantal personen dat ongehuwd samenwoont, meer dan verdubbeld. De komende jaren zal hte aantal ongehuwd samenwonenden ongetwijfeld nog verder toenemen, met alle gevolgen van dien, niet alleen op het gebied van het vermogensrecht...

Lees meer »

Verruiming faciliteit onbelast dividend...

De redactie van V-N bespreekt de goedkeuring betreffende de toepassing van artikel 4.12a Wet IB 2001 bij vererving van a.b.-aandelen. Sinds 2010 is 25% a.b.-heffing verschuldigd bij vererving van een a.b.-pakket voor zover dat ziet op beleggingsvermogen (artikel 4.16 lid 1 sub e, jo...

Lees meer »

Vernietiging samenlevingsovereenkomst...

De Hoge Raad oordeelt dat een samenlevingsovereenkomst op grond van dwaling kan worden vernietigd. Volgens de Hoge Raad verzet zich de aard van de samenlevingsovereenkomst daar niet tegen, in ieder geval niet voor zover de in de overeenkomst geregelde onderwerpen van vermogensrechtelijke aard zijn...

Lees meer »

rss

REP Tijdschrift Relatierecht en Praktijk

Nakoming informatieplicht op straffe van een dwangsom
Lees meer »
Vervangende toestemming verkoop voormalig echtelijke...
Lees meer »
Aflossingen hypotheek geen natuurlijke verbintenis...
Lees meer »
Erkenning van de erkenning
Lees meer »
Lijfsdwang voor moeder die weigert mee te werken...
Lees meer »

rss

Advocatie.nl

Opstelten: vernieuwing rechtspraak en digitaal...
Lees meer »
Tien jaar cel geëist tegen drie verdachten...
Lees meer »
Nederland in top Europa qua gefinancierde rechtsbijsta...
Lees meer »
rss

Rechtspraak.nl - alle actualiteiten