Lezersvraag: Kinderalimentatie en eigen inkomsten van het kind

15-09-2011

Welvaartsniveau
Uitgangspunt is, dat kinderen er door een echtscheiding financieel niet op achter uitgaan. Zij dienen dezelfde levensstandaard te kunnen handhaven als zouden de ouders niet zijn gescheiden. De levensstandaard, of te wel het welvaartsniveau, wordt bepaald door de hoogte van het gezinsinkomen tijdens de samenwoning van de ouders, of als alternatief, indien hoger, door het huidig inkomen van de niet verzorgende ouder.

Invloed van eigen inkomen
Zolang kinderen nog geen 18 jaar zijn, of wanneer kinderen ouder zijn dan 18, maar nog steeds studeren, is de opvatting dat indien zij een baantje hebben naast school / opleiding, deze kinderen de eigen verdiensten zelf mogen behouden en niet aan de ouders af dienen te staan. Achtergrond hiervan is de regel in artikel 1:392 BW dat de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud van ouders jegens hun minderjarige kinderen bestaat onafhankelijk van de vraag of sprake is van behoeftigheid.
Oftewel, inkomsten van kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen invloed hebben op de kinderalimentatie. Indien een kind ouder dan 18 jaar niet meer (serieus) studeert of geen studie volgt, welke toekomstig zelfstandigheid ondersteunt, wordt rekening gehouden met het inkomen dat het kind zelf verdient / kan verdienen. (artikel 1:395a BW)
Uitzondering hierop: een substantieel eigen inkomen van een minderjarige kan van invloed zijn op de omvang van diens behoefte aan een onderhoudsbijdrage. Bijvoorbeeld bij een zogenoemd leer-werkproject. Deze bijverdiensten kunnen aanleiding zijn om de behoefte van een kind aan alimentatie te matigen
Hof Den Haag, LJN: BB1806

Samenvattend
De kosten van een kind zijn berekend op basis van het welvaartsniveau. Deze berekende kosten worden vanaf de 18e verjaardag van een kind verminderd met de eigen inkomsten als het kind niet studeert. De resterende kosten worden vervolgens verdeeld tussen de (stief)ouders. De bijdrage van de niet verzorgende ouder is de kinderalimentatie. Als een kind studeert dan hebben eigen inkomsten, uitzonderingen daargelaten, geen invloed op de kinderalimentatie.
Deze regels inclusief de uitzondering werk / leer project, betekenen voor de 16-jarige zoon die werkt, dat de hoogte van de bijdrage kan worden aangepast, rekening houdend met het oude welvaartsniveau en de huidige eigen inkomsten van het kind uit het leer / werkproject.

Henk van Brouwershaven, Alimentatiehaven

« Terug naar overzicht nieuws